Galerie
  Grafisch Museum Groningen

 meer over het Grafisch Museum      naar boven

Ruim 500 jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst is drukken nog deels een ambacht.
Lood werd fotozetsel en boekdruk werd offset. In het Grafisch Museum Groningen krijgt
u een goed beeld van de omwenteling die in deze bedrijfstak heeft plaatsgevonden.
Een zorgvuldig samengestelde collectie machines en apparatuur leidt u door de
geschiedenis van het gedrukte woord: van Laurens Janszoon Coster tot Apple Mackintosh.
Vakmensen uit "het loden tijdperk" wijzen u de weg. Doel en werking van apparatuur
worden verklaard op grafisch fraai vormgegeven tekstpanelen.
Een groot aantal machines kunnen voor u gedemonstreerd worden. Daarnaast is er een
tentoonstellingsruimte met wisselende exposities van historische en hedendaagse grafiek.
Ook worden er cursussen en workshops gegeven op het terrein van boekbinden,
Werkman-technieken en zeefdrukken.

Meer over Werkman en zijn atelier